Totaloversikt av takseringstjenester og priser

Vi er løsningsorienterte og fleksible

Se priser

Våre takseringstjenester

Priser

For oppdrag innen skade, løsøre og skjønn, bistand til advokater, rettsvesen, bo-behandling, reklamasjoner og annet legges faktisk timeverk til grunn for fakturering. Ved oppdrag som medfører lang reisevei, ufremkommelighet og annet som medfører en tilleggs belastning for takstmann ved oppdrag, avtales dette på forhånd der det er mulig med oppdragsgiver og faktureres pr time for medgått tid.

Medgått tid faktureres med Kr. 1050,- ink. mva pr time.

Tilstandsrapport

Produkt

 • Vanlig enebolig/ fritidsbolig med et tilleggsbygg

  Kr. 7 000,-

  (garasje)

 • Større enebolig/ fritidsbolig

  Etter avtale

 • Leilighet tomannsbolig med et tilleggsbygg og blokkleilighet

  Kr. 4 500,-

Tillegg for:

 • Verdi og lånetakst

  Kr. 1 000,-

 • Ekstra boenhet

  Kr. 800,-

Verdi og lånetakst

Produkt

 • Vanlig enebolig/fritidsbolig

  Kr. 4 500,-

 • Leilighet

  Kr. 4 100,-

 • Blokkleilighet

  Kr. 3 800,-

 • Forenklet verdivurdering

  Fra Kr. 3 000,-

E-takst/Verditakst

Produkt

 • Spesial tilbud ut Juni

  Kr. fra 2 500,-

Boligsalgsrapport NS 3600

Boligsalgsrapport inkluderer inspeksjon av maks 2 våtrom i en boenhet.
Arealmåling samt en enkel beskrivelse av tilleggsbygning eks garasje uten tilstandsvurdering.

Produkt

 • Enebolig/ fritidsbolig

  Kr. 10 500,-

  Inntil 160 m2

 • Enebolig/ fritidsbolig

  Kr. 11 500,-

  Inntil 250 m2

 • Enebolig/ fritidsbolig

  Etter avtale

  Over 250 m2

 • Leilighet/ tomannsbolig

  Kr. 8 000,-

 • Leilighet/ del av rekke 1 etg.

  Kr. 7 500,-

 • Blokkleilighet

  Kr. 7 000,-

Tillegg for:

 • Kontroll av krypkjeller

  Kr. 1 500,-

  (Forutsetter tilgang)

 • Ekstra våtrom

  Kr. 1 500,-

 • Ekstra boenhet med våtrom/hybel

  Kr. 2 000,-

 • Ekstra tilstandskontroll av tilleggsbygg

  Etter avtale

Anbefalte tjenester til NS 3600

 • Markedsverdi

  Kr. 1 000,-

 • Utvidet fuktsøk med hulltaking

  Kr. 500,-

  (pr hull)

 • Kontroll av tegninger

  Kr. 300,-